top of page

Kültür Profili

Organizasyonlardaki girişimler ve geçiş süreçleri ancak çalışanlarının derindeki güdüleri ile bu organizasyonun kültür ve yapısı birbirine hizalandığına başarılı olabilir.

ValueMatch Kültür Profili, bireyler ve organizasyon arasındaki dinamiklere iç görü sağlamasının yanı sıra, bir organizasyonun kültür ve yapısına değişim getirmek isteyenler için somut ve çok önemli bilgiler sunar. Bu içgörü ve bilgiler, daha verimli ve daha işlevsel müdahale ve geçiş süreçlerine olanak sağlar.

cultuurrapport-groter.png
sonENPculture1.jpg

Bu araç sadece organizasyonel kültürün değerlerini değil, aynı zamanda çalışanların kişisel değerlerini de ölçümleyebildiği için benzersizdir. Bu değerler ölçümleriyle, güncel ve arzulanan kültürün çalışanlarınkilerle uyumlu olup olmadığını kıyaslanır ve onların kendilerini en verimli şekilde gerçekleştirecekleri yeni bir kültür yaratmada neye ihtiyaç olduğu hakkında net bir görüş sağlar.

ValueMatch kültür değerlendirmesi Graves’in çalışmalarına dayandığı için, diğer araçlardan farklı olarak her tip organizasyona uygulanabilir. İlk olarak organizasyonun tipi (hangi gelişim aşamasında olduğunu) belirlendikten sonra, bundan yola çıkarak, o organizasyonun özelinde sağlıklı bir kültür ve yapı hakkında önerilerde bulunulur.

Dahası, bu aracın geliştirilmesi aşamasında, Frederic Laloux’ nun Reinventing Organizations çalışmasından da önemli ölçüde esinlenilmiştir. Bu sebeple ValueMatch kültür değerlendirmesi, daha fazla bütünlük, öz-yönetim ve evrimsel hedefler amaçlayan organizasyonlar için idealdir. Bu araç, güncel kültürün özellikleri hakkında bir iç görü sağlar ve bunu sarı bir kültüre adım adım dönüştürmenin yollarını gösterir.

Kültür Değerlendirmesi, kişinin kendisi hakkında 17, organizasyonun kültür ve yapısı hakkında 27 soru içerir.

 

Ölçümlendirilen noktalar şunlardır: 

 • İnsanları güdüleyen unsurların ve derinde yatan motivasyonlarının neler olduğu;

 • Çalışanların, organizasyonun kültür ve yapısı hakkındaki algıları;

 • Çalışanların, organizasyonda arzuladıkları kültür ve yapıyı.
   

Değerlendirme, elde edilen bu bilgiler ışığında, diğer tüm şeylerin yanı sıra şu konuda da iç görü sağlar:

 • Organizasyon ve çalışanların gelişim aşamaları;

 • Organizasyon kültürünün, çalışanların güdüleri ve derindeki değerlerine ne derece karşılık geldiği;

 • Eğer bu kültür uyuşmuyorsa, çalışanlara hangi kültür ve sistemlerin uyabileceği;

 • Planlanan değişikliklerin, çalışanların potansiyeli ile aynı çizgide olup olmadığı;

 • Organizasyonun gelişimindeki bir sonraki adımın ne olacağı;

 • Çalışanların değişime olan istekliliği;

 • Kültür ve sistemlerin hangi yönlerinin uyuşmazlığa sebep olduğu ve nelere dikkat edilmesi gerektiği.

SON ENPculture2.jpg
SON Picture3.jpg

Organizasyonun farklı bölümleri  (örneğin üst yönetim, yönetim, çalışanlar ya da farklı ülkelerdeki birimleri)  ve departmanlarının grup profillerini çıkartmak onların arasındaki karşılıklı işbirliğini geliştirecek özelliklerin ve karşılaşabilecekleri dar boğazların hakkında da önemli ipuçları sağlar.

Organizasyonun içindeki anlaşmazlıklar sıklıkla derinde yatan değerlerin arasındaki farklara bağlı olduğundan, bunların daha iyi anlaşılması, bu problemleri çözmek için temel esastır.

Çalışanlar soru formlarını tamamladıktan sonra aşağıdakileri sunarız:

 

 • Her bir çalışanın değerleri ve güdüleri hakkında içgörü sağlayan kişisel değerler raporu;

 • Her bir çalışanın kendisi ve organizasyonun arasında yer alan dinamikler hakkında iç görü sağlayan kültür raporu;

 • Bütün grup ya da farklı grupların kültür profili;

 • Çalışanların potansiyeli ve derindeki değerleri ve güdülerini ortaya çıkaran grup değerler profili.

 

Bu değerlendirmenin başarılı bir şekilde uygulanması için “ValueMatch Uygulamacı Sertifikası”na sahip uzmanlarımızdan rehberlik alınması gerekmektedir.

 

ValueMatch Uygulamacıları, mevcut verilerden en doğru şekilde bilgi sahibi olmak ve bu bilgiyi organizasyonunuzun gelişimi ile ilgili konular doğrultusunda yorumlayabilmek üzere eğitilmişlerdir.

bottom of page