top of page

Değişim Profili

Bu araç, bir kişinin kendi değişim sürecindeki aşamalarına iç görü sağlar. Ayrıca kişinin bulunduğu durumdaki (yaşam çevresi) iyilik hali ile ilgili hakkında  bir gösterge sunar.

Değişim aşamalarını, Don Beck ve Chris Cowan’ın Spiral Dinamikler kitabındaki şekliyle tanımlıyoruz.

 

Değişim profili aşağıdaki başlıklardan oluşur:

  • Her bir değişim aşamasının skorları

  • Değişim özellikleri tablosu

Bu profilin geniş çapta uygulamaları bulunmaktadır (bkz. Uygulamalar). Değişim profili, örneğin bir kişinin yeni bir değer sistemi geliştirip geliştirmediğini sorgulamak adına, çoğunlukla değer profili ile birlikte kullanılmaktadır.

 

Arzu edilirse, Social-i ValueMatch bu profillerin kombinasyonlarını yorumlamada destek sağlamaktadır.

 

Social-i ValueMatch profesyonellere özel olarak hazırlanmış eğitimler de sunmaktadır.

değişim grafik1.png

Değişim aşaması skorları

Grafik, bir kişinin değişimin çeşitli aşamalarındaki  enerji dağılımını göstermektedir (Spiral Dinamiklerdeki tanımı ile) :

alfa, beta, gamma, delta, yeni alfa ve flex (akış). 

CHANGE MODEL2.jpg

Dikey eksen, bir kişinin kendi yaşam çevresi ile uyum derecesini gösterir. Üst aşamalardaki skor ne kadar yüksek ise (alfa ve yeni alfa), yaşam çevresi ile uyum o kadar yüksektir. Daha alt aşamalardaki yüksek skorlar ise çevre ile uyuşmazlığa işaret eder.

Yatay eksen, değişim sürecindeki konumu gösterir. Büyük değişikliklerde kişi genellikle tüm değişim aşamalarından geçer. Genellikle uyumdan sürtüşmeye, sonra yeniden uyuma doğru mavi (kesintili ve kesintisiz) çizginin dinamiklerini izlerler.

Bu örnekte nispeten yüksek olan alfa ve beta skorları, güncel durum hakkındaki tatminle birlikte, yakın gelecekte olası bir değişimin (beta) de habercisidir. Bunun yanısıra bu değişimin anlamı (düşük flex ve delta) ve sürecin sonunda durumun nasıl gözükeceği (düşük yeni alfa) henüz net değildir.

ValueMatch, Graves’in değişim aşamalarını daha sonraları İstikrar, Gerilim ve Hareket başlıklarında gruplayarak, bu modeli İlk Kısım (First Tier) kullanıcılarının daha rahat kullanabilmesini amaçlamıştır.

Bununla birlikte, profildeki bayraklar, hangi aşamanın daha fazla dikkat gerektirdiğini işaret etmektedir.

Değişim özellikleri tablosu

Bu tablo, “Değişim sürecindeki güçlü taraflar ve Değişim özellikleri” hakkında edinilen yukarıdaki skorlar ile ilgili bir dizi yorumlar içermektedir.

“Hali hazırda gerçekleşen değişim tipi” tablosu, güncel durumun ne ölçüde ilerlediği veya yepyeni bir duruma ihtiyaç duyulup duyulmadığını göstermektedir. Bu iki durum, Spiral Dinamiklerde birincil ve ikincil derece değişimler olarak adlandırılır. 

“Değişim sürecindeki Yoğunluk Merkezi” tablosu, bir kişinin hayatındaki çeşitli alanlarda yer alan değişim aşamalarını netliğe kavuşturur.

CHANGE MODEL3.jpg

Bu profillerin yorumlarının daima, söz konusu kişilerle konuşarak veya ortak atölye çalışmaları ortamında yapılması gerekmektedir. Social-i ValueMatch, bu konuda uzmanlaşmış profesyonellerle çalışmakta ve konu ile ilgili uzmanlık eğitimleri sunmaktadır.

bottom of page