top of page

Uygulama alanları

uygulamalar.jpg
  • çalışanların yetenek ve kariyer rehberliğinde

  • çeşitliliğe önem veren organizasyonlarda iletişimin güçlendirilmesinde

  • çatışma yönetimi ve arabuluculukta

  • takım koçluklarında

  • kültür analizi araştırmalarında

  • değişim yönetiminde

  • insanların potansiyellerini geliştiren iş ortamlarını oluşturmada

oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Social-i ValueMatch araçları danışmanlar, koçlar, eğitimciler ve insan yöneticileri gibi çeşitli profesyoneller tarafından özellikle:

Yorumlama

Profillerin yorumlanmaları kişisel görüşmelerde ve çalıştay ortamlarında gerçekleşmektedir. Pratikte, kişiler profillerinde kendi özelliklerini gayet net bir şekilde görebilseler de, sağlıklı bir yorumlama için bağlamın (iş ya da yaşam çevresi) çerçeveye alınması önemlidir. Bu, bilgi ve deneyim gerektirir ve Social-i ValueMatch, sertifikasyon eğitim programları ile bunu profesyonellere aktarmaktan mutluluk duyar.

 

Talep üzerine, Social-i ValueMatch kendi profesyonel ağı üzerinden bu profilleri adınıza yorumlayabilir.

Pratik

Social-i ValueMatch araçları kişilerin, takım ve organizasyonların motivasyonlarını ve altında yatan değerleri görünür kılar.

Bu değerleri bilmek çok etkilidir çünkü bize insanların belli davranışları neden sergilediklerini ve tercihlerine hangi değerlendirmelerle vardıklarını daha iyi anlamamıza izin verir.

Örneğin, grup değerleri yüksek olan bireyler, bireysel değerleri yüksek olanlara oranla sadakat gibi grup normlarına uyumlanmaya çok daha yatkındırlar. Bireysel ifade önceliği yüsek olanlar ise bağımsız çalışmayı tercih ederler ve grup normlarını hemen engel olarak görmeye meyillidirler.

son Picture3.jpg

Yine değerlerden yola çıkarak birinin hangi iş ortamından ilham alabileceği  ve bu ortamda onun için hangi girişimlerin verimli olup olmayacağını kavrayabiliriz.

Örneğin biri iş ortamında düzenli bir yapıya ve kendisinden ne beklendiğini net bir şekilde ifade eden bir yöneticiye ihtiyaç duyabilir; bir başkasıysa, yöneticisi kendisine bağımsız çalışabileceği ve kendi zamanını yönetebildiği bir alan tanıdığında daha verimli olabilir.

Eğer yönetim böylesi çalışanlara kendi iş planını oluşturmalarını isterse, ikinci kişi işe dört kolla sarılır ve bunu, kendi çalışmasını yönetebilmek için bir fırsat olarak görür; öte yandan ilk kişi bunu, yönetim adına performans gösterilmesi gereken bir görev olarak algılar. Bu durumda sonuncusu iş planını, kendi düşüncesinden çok, kendisinden beklenene göre oluşturacaktır.

Bir kişinin değerlerini bilmek aynı zamanda size onun hangi yanlarının güçlendirilebileceğini ve hangi yanlarının zamanla zayıflayacağını da gösterir.

Kişinin kanunların bireysel alanı belirlediği ve dünyanın düzen içinde bir bütün olduğuna inancı, kendini, disiplinli çalışma, anlaşma-sözleşmelere bağlılık ve verilen görevlerini tam performansla yerine getirme konularında yeterlilikler geliştirecektir. Bununla birlikte, kararlılık, bireysel inisiyatif alma ve bulunduğu ortamda sivrilmek gibi yeterlilikler  gitgide zayıflayacaktır. 

Bunun tersi bir etki, insan ilişkilerini aşırı bir şekilde önemli bulan ve sistemlerin insanlar arasındaki ilişkilerde engel oluşturduğunu düşünen insanlarda gözlemlenebilir.

Sonuç olarak, bir çalışanın değerlerini bilmek, bu çalışanın ve onun yeteneklerinin en iyi değerlendirilebileceği bir çalışma ortamı yaratmayı sağlar. Bir takımda herkesin diğerinin değerlerini bilmesi, herkesin biricikliğine saygı duymayı ve onu kabul etmek demektir; ki bu da etkin takım işleyişinin çok önemli bir koşuludur.

ROUND SOCIAL-I KÜÇÜK.jpg
bottom of page